La Incineradora de la Vall del Ges:
Visualitzar informació sobre l'anagrama

1- PRESENTACIÓ

2- L’ORIGEN DEL PROBLEMA

3- UNA “SOLUCIÓ” QUE AGREUJA EL PROBLEMA

4- DADES SOBRE EL PROJECTE DE CENTRAL TERMO-ELÈCTRICA- INCINERADORA

5- ALTERNATIVES POSSIBLES


US PRESENTEM EL NOU PROJECTE (2002) D' INCINERADORA DE LA VALL DEL GES

Damunt el cel de la Vall del Ges plana des de fa temps una amenaça de tipus mediambiental que pot agreujar els ja notables dèficits ecològics d'aquest indret. La Vall del Ges, al límit de la Plana de Vic i als peus de Bellmunt, el Puigsacalm i el Collsacabra, està composta pels municipis de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló. En aquest darrer municipi, i al bell mig de la zona més poblada de la vall, s'hi vol construir una incineradora de residus industrials sota la tapadora de central tèrmica. Una incineradora que multiplicaria per deu el nombre de tones de combustible que crema actualment la petita central tèrmica que abasteix d'aigua calenta la població de Sant Pere de Torelló.

Davant d’un projecte de proporcions tan enormes cal evidentment que ens fem algunes preguntes i recopilar dades per tal que tots els implicats ens puguem formar un criteri fonamentat i actuar en conseqüència.

Tornar al principi...

L’ORIGEN DEL PROBLEMA

 

L'any 1992 es va construir una Central Tèrmica per donar calefacció al nucli de Sant Pere; el projecte es presentava com a model de cogeneració (calefacció i electricitat) però la realitat va ser ben diferent: de les 25.000 tones de fusta neta procedents de torneries i boscos que es preveien disponibles, la central n’havia de cremar 16.000, però en realitat mai ha pogut passar de les 8.000, d’aquestes, només 300 procedents de la Vall del Ges. D’electricitat, no se n’ha produïda ni un sol quilovat.

Ensorrats els fonaments del projecte, durant els dotze anys que la Tèrmica porta en funcionament ha hagut de cremar de tot, i ha generat al mateix temps un dèficit creixent fins que s’ha convertit en una perillosa ferralla contaminant que actualment llença a l’atmosfera una quantitat de partícules contaminants quatre vegades per sobre dels límits permesos legalment. (almenys aquestes eren les dades de la darrera revisió. ja que a data d' 1 de febrer de 2003 encara no se n'ha fet cap altra.

Tornar al principi...

UNA “SOLUCIÓ” QUE AGREUJA EL PROBLEMA

Davant d’aquesta situació insostenible, ha entrat a gestionar la Tèrmica un consorci d’empreses privades format per CESPA (gestora de residus), EMTE (enginyeria) ESTEBANELL y PAHISA (distribució elèctrica) i ENDESA que n’aporta el finançament.

Naturalment, no és una ajuda desinteressada, ni molt menys: a canvi de seguir mantenint el servei de calefacció per Sant Pere, CESPA hi cremarà els residus que ja no sap on posar (cartró, fusta bruta, plàstic, matèria tèxtil, aquests entre els declarats) convertint la pretesa Central Tèrmica en una INCINERADORA DE RESIDUS que canviarà la Vall que avui coneixem.

La contaminació que aquests tipus d'incineradores produeixen, -dioxines, furans,etc.amanits amb la boira i la inversió tèrmica típiques de la Plana de Vic, s’escamparàn per tots els racons i plourà damunt dels caps dela habitants de la Plana de Vic. Els residus per cremar arribaran en grans camions ( 20 viatges diaris ) però no es descarta que, a mig termini, no surti més a compte construir una planta de tractament de residus “in situ”.

Aquest projecte no ajuda precisament a tirar endavant les iniciatives que menen a incentivar el turisme i l'excursionisme engegades fa poc (el recent pla turístic “Meandres del Ter” es pot convertir aviat en les “Fumeroles del Ter”)

Ah!, i la calefacció?. També; però això només es l’excusa per fer entrar el gran projecte elèctric-incinerador disfressat de “projecte emblemàtic”, “integrat a l’entorn” i presentat amb altres qualificatius buits de sentit i de contingut.És el caramel per encolomar un projecte que fa anys que no aconsegueixen instal·lar a CAP LLOC de Catalunya.

Però fins i tot des de la faceta de central tèrmica productora d'electricitat es pot veure l'enorme desproporció entre la quantitat de combustible a cremar i la producció elèctrica projectada, desproporció que queda accentuada en el projecte actual respecte al primer projecte. Tot això fa més evident que no es tracta realment d'una "tèrmica" com insisteixen els seus promotors sinó una incineradora: és a dir, que allò que realment interessa és cremar residus industrials. També es fa evident aquest fet perquè sempre és CESPA l'empresa del conjunt d'empreses que firmen el projecte, qui dona la cara i qui va al davant.

És per tot això que ara ens toca mobilitzar-nos de nou. Els farem saber quina és la veu majoritària dels pobles de la vall.

Habitants de la Vall del Ges: SI vam aturar el Primer projecte del 2000, també podrem aturar el projecte del 2002!

Tornar al principi...

ALGUNES DADES SOBRE EL PROJECTE

* Inversió prevista: 7.000 milions de Ptes (42 milions d'Euros)

* Potència: 20Mw (4,2 per a us intern, 15,8 per exportació). Per a la calefacció de Sant Pere sobraria amb 5 Mw.

* Consum de combustible :90.000 tones /any (ara es cremen 9.000 tones/any, és per tant, 10 vegades l’actual) És a dir, cremaran més deixalles CADA ANY que "chapapote" duia el "Prestige".

* Alçada de la Central : 35 m. (equivalent a un edifici d' 11 plantes). La xemeneia, fins a 43 m.

* Combustible: “Residus Generals No Recollits Selectivament” (fusta neta i bruta, plàstics, paper, cartró, matèries tèxtils) la fusta neta a extingir com a combustible en el futur. La selecció consisteix en treure abans de la combustió allò que no pot cremar: ferros alumunis, vidres i pedres.

* Transport del residus a cremar: 15 camions de 20 tones, diaris per una ccetera comarcal que és la que relliga els tres pobles de la vall

* Transport de residus cremats: 2-3 camions setmanals de cendres contaminants, “especials”, possiblement cap a l'Anoia. 

Ens trobem doncs, davant d’un projecte que afecta no solament un municipi, sinó a tot el nord de la comarca d’Osona i no es pot invocar l’autonomia municipal com a pretext per no entrar a fons en el debat. Algunes decisions mai haurien de prendre’s de forma unilateral. Ni tan sols si ho permeten les lleis. Aquesta n’és una.

Encoratgem a tothom a ser actiu, a no creure que, fatalment tot ens vindrà imposat, a confiar en la nostra capacitat de modificar el curs dels esdeveniments i a implicar-nos per decidir quin ha de ser nostre futur i el de la nostra societat.
Lluitem contra la incineració, no només a la nostra vall, sinó arreu, perquè és un sistema hipòcrita que només fa invisiblei incontrolable la mateixa contaminació. I perquè conseqüentment va contra la veritable solució del problema dels residus: la recollida selectiva lligada a la disminució de residus, a la reutilització i el reciclatge.

Fem una crida des d'aquesta pàgina a tots els catalans amb sensibilitat ecològica perquè ens recolzin i ens ajudin a impedir aquest nou atemptat ecològic que amenaça el país.

 

A conservar el nostre entorn per a viure-hi, sense malmetre’l.

 

NO CONDICIONEM SENSE REMEI EL NOSTRE FUTUR.

Informació: www.valldelges.net
E-mail: [email protected]

A conservar el nostre entorn per a viure-hi, no per explotar-lo.

PLATAFORMA ANTI-INCINERADORA DE LA VALL DEL GES

Tornar a la pàgina Principal...