LA INCINERADORA DE LA VALL DEL GES
Informació general del segon projecte.

    ON ES VOL UBICAR LA CENTRAL
Imatges d'on es vol ubicar la central de la Vall del Ges i situació de la vall.

    INVERSIÓ TÈRMICA
El clima especial de la Plana de Vic

    QUAN ES VA CONSTITUIR DE LA PLATAFORMA?
L'inici

    ALTERNATIVES POSSIBLES
Central de Generació d'aigua calenta a partir de biomassa forestal de Molins de Rei (Baix Llobregat)

    AUCA DE LA INCINERADORA
Història de la incineradora de la Vall del Ges en forma d'auca