DOCUMENTS
 

2009 octubre AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE DE SANT PERE DE TORELLÓ


QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES, RAFAEL RIBÓ


AL·LEGACIONS PRESENTADES A L'AUTORITZACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL PROJECTE DE SANT PERE DE TORELLÓ, octubre de 2008


AL·LEGACIONS COMPLEMENTÀRIES A LES PRESENTADES A L'AUTORITZACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL PROJECTE DE SANT PERE DE TORELLÓ, febrer de 2009 ( I ANNEXES)


Campanya Catalunya Lliure de Bosses


Compromís per la defensa del territori. Sant Vicenç de Torelló. Eleccions municipals, maig 2007


MANIFEST EN DEFENSA DEL TERRITORI D'OSONA (19 de maig de 2007)


AL·LEGACIONS AL PLEC DE CONDICIONS PER AL NOU CONCURS DE SANT PERE DE TORELLÓ


AL·LEGACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS DE TORELLÓ (22 de maig de 2006)


DECLARACIÓ DE LA VALL DEL GES(26 de novembre de 2005)


PARLAMENT DE LA IV CAMINADA ANTIINCINERADORA (5 de juny de 2005)


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE 7 DE SETEMBRE DE 2004 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE


AL·LEGACIONS PRESENTADES ALS PROJECTES DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE RESIDUS I DE LA LLEI DE FINANÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS( 24 de febrer de 2005)